Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον [Luke 1. 46b]

Wednesday, January 9, 2013

PETROS (a Haiku)

PETROS

brash fearless fisher
broken coward forgiven
bleeding rock for sheep

No comments:

Post a Comment